GRATIS VERZENDING VOOR ALLE BESTELLINGEN

Valuta:

Voorwaarden

BEGRIPSBEPALINGEN

 

Webwinkel – De webwinkel van de verkoper, die onder het webadres: www.kurkwinkel24.nl beschikbaar is;

Verkoper – KORK.PL sp. z o.o. maatschap gevestigd in Polen, Poznan (60-171), Nowosolska 12, een BTW-doeleinden geïdentificeerde belastingplichtige, BTW-nummer: PL7792368534.

Klant – een natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid en, in de gevallen die bepaald bij de algemeen toepasselijke wetgeving zijn, ook een natuurlijk persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; een rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, die de wet rechtspersoonlijkheid geeft, die gebruik maakt van een Elektronische Dienst en/of een Koopovereenkomst met de Verkoper wil sluiten;

Product – een roerende lichamelijke zaak die in de webwinkel verkrijgbaar is en het onderwerp van de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper is;

Verkoopvoorwaarden – deze verkoopvoorwaarden van de Webwinkel;

Koopovereenkomst – een koopovereenkomst voor een Product, die gesloten is of werd tussen de Klant en de Verkoper via de Webwinkel;

Account – een reeks Klantgegevens, waaronder ook de Bestellingen, die gemaakt waren, die met een individuele naam (login) en wachtwoord, die door de Klant gegevens wordt, gemarkeerd is;

Elektronische Dienst – een dienstverlening die door de Verkoper aan de Klant via de Webwinkel door elektronische middelen aangeboden wordt;

Bestelling – een verklaring van de Klant, die via de Bestellingsformulier ingediend wordt en direct gericht is om een Koopovereenkomst voor een Product met de Verkoper te sluiten;

Inschrijfformulier – het formulier die in de Webwinkel beschikbaar is en maakt het mogelijk om een Account op te richten;

Bestellingsformulier – een Elektronische Dienst, de interactieve formulier die in de Webwinkel beschikbaar is en maakt het mogelijk om een Bestelling te maken, in het bijzonder door het toevoegen van Producten in de winkelwagen en vaststellen van de voorwaarden van de Koopovereenkomst, met inbegrip van de levering en betaling methode;

Werkdag – een dag van maandag t/m vrijdag, behalve de feestdagen die wettelijk vrij van werk zijn;

Nieuwsbrief – een elektronische distributie dienstverlening, die door de Verkoper per e-mail aangeboden wordt, die het voor de Klanten die het gebruiken mogelijk maakt om automatische de inhoud van de volgende edities van de nieuwsbrief met informatie over de Producten in de Webwinkel te ontvangen.
 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Deze verkoopvoorwaarden zijn gericht op de Klanten, die tegelijkertijd Consumenten of Ondernemers die de Webwinkel gebruiken zijn (behalve van punt X van de Verkoopvoorwaarden, die uitsluitend op Ondernemers gericht is). De bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn niet bedoeld om enige rechten, die de Consumenten in dwingende voorschriften van de wet zijn vervat te beperken of uit te sluiten – alle mogelijke twijfels worden uitgelegd in het voordeel van de Consument.

2. In het geval van niet-naleving van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden met de bovenstaande voorschriften, wordt prioriteit aan de voorschriften gegeven.

3. De Verkoper is de beheerder van de persoonsgegevens, die verwerkt worden in verband met de uitvoering van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden op het gebied en op basis van de bepalingen van de privacyverklaring, die op de pagina’s van de Webwinkel gepubliceerd is. Het vastleggen van persoonsgegevens is vrijwillig. Elke persoon, waarvan de persoonsgegevens door de Verkoper verwerkt worden, heeft het recht op inzage op hun inhoud en de recht op hun actualisatie en wijziging.
 

ELEKTRONISCHE DIENSTEN IN DE WEBWINKEL

 

1. In de webwinkel zijn de volgende Elektronisch Diensten verkrijgbaar: Account, Bestellingsformulier en Nieuwsbrief.

2. Account – het gebruik van de Account is mogelijk als de twee volgende stappen gemaakt zijn – (1) het invullen van het Inschrijfformulier en (2) het klikken op de “Schrijf in” veld. In het Inschrijfformulier is het nodig om de volgende gegevens van de Klant vast te stellen: e-mail adres en wachtwoord.

3. Bestellingsformulier – de gebruik van de Bestellingsformulier begint op het moment van de toevoeging van de eerste Product naar de elektronische winkelwagen in de Webwinkel. Het plaatsen van de bestelling begint na de invulling van de Bestellingsformulier en het klikken op de “Plaats de bestelling” veld – tot dat moment is het mogelijk om de gegevens zelf te wijzigen (om dat te doen, volg de opkomende aanwijzingen en de informatie, die op de pagina van de Webwinkel beschikbaar zijn). In de Bestellingsformulier is het noodzakelijk om de volgende gegevens op te geven: voornaam en achternaam/naam van het bedrijf, adres (straat, huis-/woningnummer, postcode, stad, provincie, land), e-mailadres, telefoonnummer voor contact, Product/en, aantal van het Product/van de Producten, plaats en methode van methode, betaalmethode. In het geval dat de Klanten geen Consumenten zijn, is het noodzakelijk om ook de naam van het bedrijf en de BTW-nummer op te geven.

4. Nieuwsbrief – het gebruik van de Nieuwsbrief begint na de invulling van het e-mailadres waarop de volgende edities van de Nieuwsbrief gestuurd moeten worden en het klikken op het “Schrijf in” veld – vanaf dit moment wordt de Klant voor de Nieuwsbrief ingeschreven.

5. Het gebruik van de Elektronische Diensten is kosteloos.

6. Het Account en het Nieuwsbrief worden door de Webwinkel versterkt door een onbepaalde tijd.

7. Het gebruik van de Bestellingsformulier is eenmalig en wordt beëindigd op het tijdstip wanneer de Bestelling met gebruik ervangeplaatst wordt.

8. De technische vereisten, die nodig zijn voor de samenwerking met de ICT-systeem, die door de Verkoper gebruikt wordt:

• desktop of draagbare computer (laptop) of een andere multimediatoestel met internettoegang.

• toegang tot e-mail,

• internetbrowser: Mozilla Firefox versie 11.0 of hoger of Internet Explorer versie 7.0 of hoger, Opera versie 7.0 of hoger, Google Chrome versie 12.0.0 of hoger.

• het aanbevolen schermresolutie: 1024x768

• inschakeling in de internetbrowser van de mogelijkheid op Cookies op te schrijven en Javascript te gebruiken.

9. De Klant is verplicht om de Webwinkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming met de wet en de goede reden is, met inachtneming van de persoonlijkheidsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de derden.

10. De Klant is verplicht om gegevens in te voeren die accuraat zijn.

11. Het is voor de Klant verboden om materialen van illegale inhoud te verstrekken.
 

VOORWAARDEN VAN DE KOOPOVEREENKOMSTEN

 

1. Aankondigingen, advertenties, prijslijsten en andere informatie over Producten op de webpagina’s van de Webwinkel, in het bijzonder hun beschrijvingen, technische kenmerken, prestatiekenmerken en prijzen zijn een uitnodiging om een Overeenkomst te sluiten, in de zin van artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De prijs van het Product die aangetoond op de pagina van de Webwinkel is, wordt gegeven in Britse ponden en bevat alle ingrediënten, inclusief de BTW en douanerechten. De prijzen bevatten echter geen leverings- of betalingskosten, die aangegeven worden tijdens het plaatsen van de Bestellingen.

3. De prijs van het Product die aangetoond op de pagina van de Webwinkel is, is op het moment van het plaatsen van een Bestelling door de Klant bindend. Deze prijs, ongeacht de prijsveranderingen in de Webwinkel, die kunnen gebeuren voor bepaalde Producten, na het plaatsen van de Bestelling door de Klant, verandert niet.

4. Het sluiten van een Koopovereenkomst gebeurt via de Bestellingsformulier, op de volgende wijze:

5. om een Koopovereenkomst te sluiten is het noodzakelijk dat de Klant eerst een Bestelling plaatst,

6. nadat de Bestelling geplaatst wordt, bevestigt de Verkoper onmiddellijk zijn ontvangst, waardoor de Klant met zijn Bestelling verbonden wordt en neemt tegelijkertijd de Bestelling voor zijn uitvoering.

7. de bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de opname tot zijn uitvoering gebeurd via e-mail berichten, die gestuurd worden op het e-mailadres, die tijdens het plaatsen van de Bestelling ingevuld wordt, die ten minste alle essentiële elementen van de Bestelling, de verklaringen van de Verkoper over de ontvangst van de Bestelling en over zijn opname tot uitvoering omvat.

8. op het tijdstip wanneer de Klant de e-mail bericht, die hierboven in punt 4c bedoelt is, wordt het Overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper gesloten.

9. De vastlegging, beveiliging en het verstrekken aan de klant van de gesloten Koopovereenkomst gebeurt door (1) het verstrekken van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden op de pagina van de Webwinkel, (2) de verzending van het bericht, die bedoeld in punt 4c is, aan de Klant en door (3) de toevoeging van aankoopbewijs en specificatie van de gesloten Koopovereenkomst aan de zendingen. De Koopovereenkomst wordt verder bestendigd en beveiligd in de ICT-systeem van de Webwinkel van de Verkoper.

 

BETALING METHODES

 

1. De Verkoper verstrekt de volgende betaling methodes:

• rembours betalen bij ontvangst van de zending,

• betaling met traditionele overschrijving naar de bank rekening van de Verkoper,

• e-betalingen,

• betaling met een Visa of Mastercard kredietkaart,

• contant in de zetel van de Verkoper.

 

DE KOST, TIJD EN WIJZE VAN LEVERING

 

1. De Verkoper verstrekt de volgende betalings- en ontvangstmethodes van het Product:

• koerier zending,

• koerier rembourszendingen,

• speciaal vervoer,

• eigen vervoer van de Verkoper.

 

2. Eventuele leveringskosten worden aangegeven tijdens het plaatsen van de Bestelling. Ze zijn afhankelijk van de leverings- en betalingsmethode, die door de Klant gekozen worden. De leveringskosten zijn ook op de pagina van de Webwinkel in het gedeelte “Leveringskosten” aangegeven.

3. De tijd van levering van het Product aan de Klant is tot 7 werkdagen, tenzij er in de beschrijving van het Product of tijdens het plaatsen van de Bestelling een andere tijd aangegeven wordt. Deze termijn wordt geteld op de volgende wijze:

• in het geval dat de Klant een betalingsmethode van overdracht, elektronische betaling of kredietkaart kiest – van de dag van de aanvaarding op de bankrekening of factureringsrekening van de Verkoper.

• in het geval dat de Klant een betalingsmethode van remboursbetaling kiest – van de dag van het sluiten van de Koopovereenkomst.

 

VOORWAARDEN VAN HET BEËINDIGEN VAN CONTRACTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

 

1. De Verkoper en de Klant kunnen het contract voor de elektronische dienstverlening op elk moment, door een overeenstemming tussen de partijen, beëindigen.

2. Het contact voor de Elektronische Dienstverlening door een onbepaalde tijd (bijv. een Account) op een continu wijze kan ook opgezegd worden.

3. De klant kan het contract voor de Elektronische Dienstverlening zonder opgave van de redenen door het versturen van een passende verklaring via e-mail op het adres die in het gedeelte “Contact” aangetoond is of schriftelijk op het adres: Nowosolska 12, 60-171 Poznan, Polen opzeggen. In dit geval, vervalt het contract na 7 dagen vanaf de datum van de indiening van de intentieverklaring van zijn beëindiging (opzegtermijn), tenzij de partijen een kortere termijn overeenkomen.

4. In het geval van Klanten die tegelijkertijd Consumenten zijn, als de Klant zich objectief kennelijk of voortdurend in strijd met deze Verkoopvoorwaarden gedraagt, vooral als hij materialen van illegale inhoud verstrekt, na ten minste eenmalige oproep tot beëindiging ervan of tot de verwijdering van de schendingen zonder resultaat met de vaststelling van een passende termijn, kan de Verkoper het contract voor de Elektronische Dienstverlening opzeggen. De schending van de Verkoopsvoorwaarden moet objectief en onwettig zijn. Het contract voor de Elektronische Dienstverlening vervalt in dit geval na 14 dagen vanaf de dag wanneer de Verkoper aan de Klant de intentieverklaring van zijn beëindiging (opzegtermijn) ingrediënt heeft.

5. In het geval van Klanten, die niet tegelijkertijd Consumenten zijn, kan de Dienstverlener het contract voor de Elektronische Dienstverlening met een onmiddellijke werking en zonder opgave van de redenen, door het versturen van een passende verklaring naar de Klant, opzeggen.


 

KLACHTPROCEDURES

 

1. De grondslag en verantwoordelijkheden van de Verkoper aan de Klant die een natuurlijk persoon is en een Product koopt voor doeleinden, die geen verband met professionele of maatschappelijke doeleinden hebben, vanwege de niet-naleving van het Product met de Koopovereenkomst worden in het bijzonder door de wetgeving over de specifieke voorwaarden van cosumentkoopovereenkomsten en de wijziging van het Poolse Burgerlijk Wetboek van 27 juli 2002 (Staatsblad nr. 141, pos. 141 zoals gewijzigd) bepaald.

2. De kennisgeving van niet-naleving van het Product met de Koopovereenkomst en het desbetreffende verzoek kan via e-mail op het adres, die in de “Contact” gedeelte vermeld is of schriftelijk op het adres: Nowosolska 12, 60-171 Poznan, Polen ingrediënt worden. Als het mogelijk en noodzakelijk voor de beoordeling van de niet-naleving van het Product met de overeenkomst is, moet het op het adres van de winkel, die vooraf met de verkoper overeengekomen is, afgeleverd worden.

3. De verkoper zal onmiddellijk, niet later dan binnen de termijn van 14 dagen, een reactie op de eisen van Klant maken. Het antwoord op de klacht wordt gestuurd naar het adres dat door de klant vermeld is, tenzij de klant een andere manier wijzigen gaat.

4. In het geval van Producten, die ook onder garantie zijn, informeert de verkoper dat de garantie voor de verkochte consumentengoederen de uit niet-naleving van de goederen met de overeenkomst voortvloeiende rechten van de koper niet uitgesloten, beperkt of opgeschort worden.

5. De klachten met betrekking tot de Elektronische Dienstverlening via de Webwinkel of alle andere klachten met betrekking tot de werking van de Webwinkel, kan de Klant via e-mail op het adres, die in de “Contact” gedeelte vermeld is of schriftelijk op het adres: Nowosolska 12, 60-176 Poznan, Polen indienen.

6. Het wordt aanbevolen dat de beschrijving van de klacht zo veel informatie en omstandigheden met betrekking tot de reden van de klacht als het mogelijk is, in het bijzonder de soort en datum van het optreden van onregelmatigheden en contactgegevens bevat – dit zal de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen.

7. De behandeling van de klacht door de Verkoper gebeurt onmiddellijk, niet later dan binnen de termijn van 14 dagen.

8. Het antwoord van de Verkoper met betrekking tot de klacht wordt naar het adres, die door de Klant vermeld is verzonden, tenzij de klant een andere manier wijzigen gaat.
 

HERROEPINGSRECHT

 

1. De Klant, die tegelijkertijd een Consument, die op afstand een overeenkomst gesloten heeft, kan, zonder opgave van de redenen door indiening van een passende schriftelijke verklaring binnen de termijn van 14-dagen, van het afweken. Om te voldoen aan deze termijn, moet de verklaring vóór het verstrijken van de termijn verstuurd worden. De verklaring kan naar het adres: Nowosolska 12, 60-171 Poznan, Polen verzonden worden.

2. In het geval van herroeping van de overeenkomst, word de overeenkomst als niet-gesloten beschouwd en de Consument is vrij van alle verplichtingen. Wat de partijen verleend hebben, moet onmiddellijk teruggegeven worden, tenzij dat de wijziging noodzakelijk en binnen dagelijks bestuur was. De teruggave moet onmiddellijk, niet later dan binnen de termijn van veertien dagen, plaatsvinden. Indien de consument enige voorschotten gedaan heeft, heeft hij recht op wettelijke rente daarop vanaf de datum van betaling van de voorschot.

3. De verkoper zal de terugbetaling op het rekeningnummer, die door de Consument vermeld is, maken, tenzij de consument een andere manier wijzigen gaat.

4. De tiendaagse termijn, waarin de Klant van de overeenkomst herroepen kan, wordt in het geval van een Koopovereenkomst, vanaf de dag wanneer het Product afgifte plaatsvond en als het een overeenkomst met betrekking van Elektronische Dienstverlening is, vanaf de dag van de sluiting ervan, geteld.

5. In de volgende gevallen heeft de Klant geen herroepingsrecht van de overeenkomst die op afstand gesloten werd: (1) dienstverlening, die met instemming van de consument, voorafgaand aan de termijn die hiervoor in punt 1 en 4 bepaald werd, begonnen is, (2) met betrekking tot geluids- en beeldopnames, die op originele gegevensdragers opgeschreven zijn, na de verwijdering door de consument van hun originele verpakking, (3) uitkeringen van de eigenschappen, die door de consument is zijn bestelling vermeld of sterkt met zijn persoon verbonden zijn (4) uitkeringen, die vanwege hun aard, niet teruggegeven kunnen worden of waarvan het onderwerp bederfelijk is.
 

BEPALINGEN VOOR ONDERNEMERS

 

1. Dit punt van de Verkoopvoorwaarden en de bepalingen hiervan zijn alleen van toepassing voor Klanten, die tegelijkertijd geen Consumenten zijn.

2. In het geval van Klanten, die tegelijkertijd geen Consumenten zijn, heeft de Verkoper het recht om de beschikbare betalingsmethoden te beperken, met inbegrip van het vereisen van geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling, ongeacht van de betalingsmethode, die door de Klant in het Bestellingsformulier gekozen is en het feit van de sluiting van een Koopovereenkomst.

3. In het geval van een betalingsmethode, die anders dan remboursbetaling bij de ontvangst of in termijnen is, is de Klant die tegelijkertijd geen Consument is, verplicht om de prijs met betrekking tot de Koopovereenkomst binnen 7 dagen van de sluiting ervan te betalen, tenzij de Koopovereenkomst het anders bepaalt.

4. De producten, die het onderwerp van de Koopovereenkomst, die met de Klant die tegelijkertijd geen Consument is, gesloten werd, blijven tot de betaling van de prijs en leveringskosten met betrekking van de Koopovereenkomst de eigendom van de Verkoper.

5. Op het tijdstip van de afgifte van het Product door de Verkoper aan de vervoeder worden de voordelen en lasten in verband met de goederen en het risico van verlies of beschadiging van de goederen aan de Klant, die tegelijkertijd geen Consument is, overgedragen. In dit geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor het verlies, schade of beschadiging van het Product die ontstaan is na de opname ervan voor het vervoer tot de levering ervan aan de Klant en voor de vertraging in het vervoer van de zending.

6. In het geval dat het Product naar de Klant via een vervoerder verzonden wordt, is de Klant, die tegelijkertijd geen Consument is, verplicht om de zending op de tijd en wijze, die voor dit soort zendingen aangenomen is, te controleren. Indien hij het vaststelt dat er tijdens het vervoer een verlies of schade aan het Product gebeurd is, is hij verplicht om alle nodige activiteiten te uit te voeren om de aansprakelijkheid van de vervoerder te bepalen.

7. De aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de Klant die tegelijkertijd geen Consument is, is ongeacht de rechtsgrond beperkt – zowel voor enkele vorderingen, als voor alle vorderingen in totaal – tot het bedrag van de prijs en leveringskosten, die onder de Koopovereenkomst betaald zijn. De Verkoper is aansprakelijk met betrekking tot de Klant die tegelijkertijd geen Consument is alleen voor de typische schade, die op het moment van de sluiting voorspelbaar is en is met betrekking tot de Klant die tegelijkertijd geen Consument is niet aansprakelijk voor het verloren winst.
 

SLOTBEPALINGEN

 

1. De overeenkomsten, die via de webwinkel gesloten worden, worden in overeenstemming met de Poolse wetgeving en in het Nederlandse taalgesloten.

2. De verkoper behoudt zich het recht om vanwege belangrijke redenen: veranderingen in de wettelijke voorschriften, verandering van de betalings- en leveringsmethodes; verandering van de omvang, betaling of vorm van de elektronische dienstverlening, verandering van het adres van de verkoper, wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden te maken – ten mate waarin deze veranderingen een invloed op de realisatie van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden hebben.

3. Indien de eisen, die in art. 384 van de Poolse Burgerlijk Wetboek vervuld waren, d.w.z. de Klant was juist geïnformeerd over de wijzigingen en heeft de overeenkomst over de elektronische dienstverlening op continu wijze niet binnen de termijn van 14 dagen na de kennisgeving opgezegd, zijn de gewijzigde Verkoopsvoorwaarden voor de Klant bindend.

4. De wijzigingen van de Verkoopsvoorwaarden zullen op geen wijze de rechten verworven door de Klanten, die tegelijkertijd Consumenten zijn en de Webwinkel voor de inwerkingtreding van de wijzigen gebruiken niet scheiden, in het bijzonder zullen de wijzigingen van de Verkoopsvoorwaarden geen invloed op de Bestellingen die geplaatst zijn of waren of op de gesloten, uitgevoerde of in uitvoering zijnde Koopovereenkomsten hebben.

5. In het geval dat de wijziging van de Verkoopsvoorwaarden tot de invoering van enige nieuwe belastingen of verhoging van de bestaande belastingen leidde, heeft de Klant die een Consument is het recht op van het overeenkomst op te zeggen.

6. In gevallen die niet slechts door deze Verkoopsvoorwaarden geregeld zijn, zijn de volgende voorschriften van de volgende wetgevingen van toepassing: het Poolse Burgerlijk Wetboek; de Wet over de elektronische dienstverlening van 18 juli 2002 (Staatsblad nr. 144, pos. 1204 zoals gewijzigd); de Wet over bescherming van sommige rechten van de consumenten en de aansprakelijkheid voor de schade, die veroorzaakt is door een gevaarlijk product van 2 maart 2000 (Staatsblad nr. 22, pos. 271 zoals gewijzigd); de Wet over de specifieke voorwaarden van consumentenkoopovereenkomst en de wijziging van het Poolse Burgerlijk Wetboek van 27 juli 2002 (Staatsblad nr 141, pos. 1176, zoals gewijzigd) en andere relevante bepalingen van de Poolse wet.

7. De geschillen tussen de Verkoper en de Klant, die tegelijkertijd een Consument is, worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken. De geschillen tussen de Verkoper en de Klant, die tegelijkertijd geen Consument is, worden onderworpen aan de rechtbanken die bevoegd zijn voor de zetel van de Verkoper.

 

Veilige betalingen
Gratis verzending
Hoogste kwaliteit
Tevredenheidsgarantie